CategoryUncategorized

И тъй като днешния ден е ден на труда, а и е първата ми статия към блога, сметнах за редно да разкажа как избрах фотографията за моя професия или може би е по-правилно да кажа как тя избра мен, колкото и клиширано да звучи.
Learn More
Върни се Нагоре
Close Zoom
Context Menu is disabled by theme settings.